Hospitáló Nap – gyakorló képzés

Időpont: 2019. Előjelentkezést fogadunk.
Ideje: 1 nap
Ár: 32.500 Ft 
Képzés előfeltétele: gyógytornász, vagy gyógytestnevelő végzettség 
Helyszín: Reitter Ház, 1032 Budapest, Reitter Ferenc u. 132.
Jelentkezés: info@schroth.hu

A Schroth terápiás hospitáló nap lehetőséget nyújt a Schroth rendszer szerinti továbbképzésen már részt vettek számára az ismeretek bővítésére, a gyakorlati tapasztalatszerzésre, a problémás esetek megoldási lehetőségeinek elsajátítására.

A Schroth terápiás hospitáló nap alkalmával a fő szerep a betegekkel történő gyakorlásé. A már korábban elsajátított gyakorlatok betegségtípusra történő adaptálásának gyakorlása betegek segítségével történik a tanfolyam keretein belül. Az órák nem csak a megtanult gyakorlatok ismétlését célozzák meg, hanem egy komplex látásmód kialakítását segítik elő a hosszú távú kezelésben.

A továbbképzés ideje alatt a résztvevőknek lehetőségük nyílik különböző diagnózisú és jellegű scoliotikus betegek vezetett segítséggel történő kezelésére. Külön óra foglalja magába a Schroth-féle diagnosztika csoportbeosztásának elemzését, a medenceprominenciával rendelkező esetek részletező ismertetését. A három-, és négyívű scoliosisok diagnosztikai sajátosságai, felismerésük, a diagnosztikai hibalehetőségek és a hibákra épülő helytelen kezelés hátrányai szintén ismertetésre kerülnek. A scoliosis másodlagos tüneti terápiájának integrálása a kezelésbe a funkcionális kezelési szemléletmód szerint, a görbületi illetve a végtagi tünetek kezelésében kiemelkedő szerepet kap. Ezen kívül a manuális technikák szelektív és gyakorlatokkal kombinált alkalmazása görbületi korrekciós céllal a különböző életkorokban rigid és mobilis esetekben is a gyakorlati oktatás részét képezi.

A tanfolyam célja a résztvevők munkáját elősegíteni az alábbi témákban:

– diagnosztikai csoportok gyorsabb és hatékonyabb elkülönítése
– speciális diagnózisok felismerése, kezelése
– progressziórizikóra alapozott funkcionális kezelési tervezet felállítása
– hosszú távú kezelés felépítése haladó betegekkel
– manuális technikák alkalmazása a kezelésben
– a résztvevők gyakorlati tapasztalatok szerzése vezetett segítséggel

A tanfolyam tartalma:

– minden egyes ilyen tanfolyam más-más fő téma köré szerveződik, amiről aktuálisan a hirdetésből tájékozódhatsz
– Schroth-féle diagnózis felállítás
– diagnosztikára épülő terápiás lépések összeállítása, komplex funkcionális kezelési mód
– diagnosztikai és terápiás hibaforrások, esetmegbeszélés
– manuálterápia és lágyrésztechnikák a scoliosiskezelésben
– stagnáló, illetve progrediáló esetek speciális terápiája, esetmegbeszélés
– betegekkel történő gyakorlás

A részvétel feltétele:

Egy korábbi Schroth rendszer szerinti tanfolyamon való részvétel