Modern Scoliosis Terápia

Időpont: 2024.05.08-12.
Ideje: 5 nap (9.000-17.00-ig)
Ár: 245.000 Ft
Számlát csak magánszemély részére áll módunkban kiállítani.
Képzés előfeltétele: gyógytornász, vagy gyógytestnevelő végzettség (Testnevelési Egyetemi végzettség szükséges)
Jelentkezés: www.schroth.hu/jelentkezes

A továbbképzés erős alapot ad a Schroth-féle scoliosis kezelés elsajátításához.

A Schroth tanfolyam öt napból épül fel és három fő alapvonal segítségével ismerteti meg a hallgatókat a scoliosis témakörével. A tananyag tartalmazza a scoliosis biomechanikájának, kialakulásának ismertetését, erre építve a progressziós folyamatot és a konkrét terápiát is.

Az első oktatási irányvonalban a hallgatók betekintést nyernek a scoliosis funkcióváltozásaiba, átfogó képet kapva a teljes betegségről. Elsajátítják a scoliosis kategorizálást a legújabb Schroth Klinikai nomenklatúra alapján, valamint megismerik a Schroth-féle törzsblokkokban való gondolkodást, a síkokban és tengelyekben történő elváltozásokra adaptálva.

Kipróbálhatják az úgynevezett korrekciós légzést, a belső, mély izmok igénybevételét a mobilitás és a funkcionális aktivitás javítására, illetve a törzs, a völgyek formaváltoztatásának elérésére. A kurzus fontos része, hogy a hallgatók minden egyes terápiás irányt, manuális technikát, aktív gyakorlatot a saját testükön megérezve értsenek meg és sajátítsanak el. A korrekciós pozícionálás a lehető legjobb törzskorrekciók elérésére szintén ezt segíti majd megalapozza ezen irányok beépítését a Schroth szerinti napi programba és a terápiás folyamatba.

A Schroth tanfolyamon a második oktatási irányvonal tartalmazza a terápiás technikák elsajátítását és a fókuszálását a progressziós folyamatban. Hol és mivel kell közbeavatkoznunk, ha a javulási folyamat akadozik, vagy megáll. Az elméleti oktatás fontos része a röntgenelemzés és az ennek eredményét alapul vevő fókuszálás a terápiában. A javulás eléréséhez nélkülözhetetlen a szegmentumok speciális elemzése és a konzekvenciák levonása.

A harmadik irányvonalban a Schroth kezelés által létrehozható változásokat bemutatandó, igazi, motivált páciensek segítségével ismerhetik meg és gyakorolhatják be a hallgatók a Schroth technikákat és gyakorlatokat.

Miután a hallgatók elsajátították és a páciensek segítségével maximálisan jól kivitelezik a gyakorlatokat és a manuális technikákat, lehetőséget, képesek lesznek a pozícionálástól a bonyolultabb aktív technikákon át a terápiás protokollal együtt dolgozva, a Schroth tanfolyam elvégzése után javulások elérésére a pácienseknél.

A különböző tartási variációk megértése segít a terápia részelemeit integrálni a páciens élethelyzeteibe. A terápiás esetmegbeszélések alkalmával a hallgatók ismereteket kapnak a lehetséges terápiás buktatókról és kikerülési lehetőségeikről.

A Schroth tanfolyam sikeres elvégzését igazolással zárjuk.

A Schroth továbbképzés precíz, azonnal alkalmazható tudást ad a következő témákban:

  • a scoliotikus betegek diagnosztikája a legújabb Schroth Klinikai nomenklatura szerint
  • progressziórizikó megítélésére és ennek alapján a terápiás irányvonal meghatározására
  • akut és hosszú távú kezelési terv felállítása és kivitelezése
  • scoliosis specifikus manuális fogások és lágyrésztechnikák a görbületi korrekció, nyitás elérésére
  • speciális scoliosismegelőző és korrigáló légzésterápiás gyakorlatok, fogások
  • korzett korrekcióinak megítélése
  • a specifikus Schroth gyakorlatok különböző betegségtípusokra való adaptálása

Schroth képzés főbb témái:

- A scoliosis konzervatív kezelése
- A scoliosis etiológiája, biomechanikája, tartási egyensúly felbomlás folyamata, aszimmetrikus terhelés, progresszió
- Struktúraváltozások és a funkció
- Vizuális, manuális vizsgálat, terápiás protokoll, Scoliometeres elemzés, funkcionális tesztek, funkcionális instabilitás vizsgálata
- Klasszifikáció a Schroth Klinikai legújabb rendszer alapján
- Scoliosis specifikus mobilizáció, lágyrésztechnikák és manuális technikák, tilt, shift, transzlációk
- Légzésterápia, mobilizáló és derotáló légzőgyakorlatok, légzésdysfunkciók
- 3D stabilizációs Schroth gyakorlatok, scoliosis specifikus pozícionálás, autokorrekciók
- Reflektórikus izommunkára alapuló gyakorlatok és alkalmazásuk
- Sagittalis korekciók, thoracalis ill. lumbális vonatkozásban
- Korzett terápia - gyógytorna vonatkozások korzettes páciensek esetében
- Mindennapi korrekciók és beépítésük a napi tevékenységekbe, egyszerű szabadidős, progressziómegelőző alkalmazások

Schroth képzés előfeltétele: gyógytornász, vagy gyógytestnevelő végzettség