Schroth Hospitáló Nap

Időpont: 2024. június 08.
Ideje: 1 nap, 9.00-16.00
Ár: 55.000 Ft  
Képzés előfeltétele: gyógytornász, vagy gyógytestnevelő végzettség, Schroth terápiás kurzuson való korábbi részvétel Jelentkezés: http://www.schroth.hu/jelentkezes/

A Schroth terápiás hospitáló nap lehetőséget nyújt a Schroth rendszer szerinti továbbképzésen már részt vettek számára az ismeretek bővítésére, a gyakorlati tapasztalatszerzésre, a problémás esetek megoldási lehetőségeinek elsajátítására, illetve a német Schroth Klinika aktuális újdonságainak megismerésére. 

A Schroth terápiás hospitáló nap alkalmával a fő szerep a páciensekkel történő gyakorlásé. A már korábban elsajátított gyakorlatok betegségtípusra történő adaptálásának gyakorlása igazi, lelkes páciensek segítségével történik a tanfolyam keretein belül. Az órák nem csak a megtanult gyakorlatok ismétlését célozzák meg, hanem egy komplex látásmód kialakítását segítik elő a hosszú távú kezelésben.

A továbbképzés ideje alatt a résztvevőknek lehetőségük nyílik különböző diagnózisú és jellegű scoliotikus betegek vezetett segítséggel történő kezelésére. Külön óra foglalja magába az új Schroth-féle diagnosztika csoportbeosztásának elemzését, a medenceprominenciával rendelkező esetek részletező ismertetését. A T és L tipusú scoliosisok diagnosztikai sajátosságai, felismerésük, a diagnosztikai hibalehetőségek és a hibákra épülő helytelen kezelés hátrányai szintén ismertetésre kerülnek. A scoliosis másodlagos tüneti terápiájának integrálása a kezelésbe a funkcionális kezelési szemléletmód szerint, a görbületi illetve a végtagi tünetek kezelésében kiemelkedő szerepet kap. Ezen kívül a manuális technikák szelektív és gyakorlatokkal kombinált alkalmazása görbületi korrekciós céllal a különböző életkorokban rigid és mobilis esetekben is a gyakorlati oktatás részét képezi.

A tanfolyam célja a résztvevők munkáját elősegíteni az alábbi témákban:

– diagnosztikai csoportok gyorsabb és hatékonyabb elkülönítése
– speciális diagnózisok felismerése, kezelése
– progressziórizikóra alapozott funkcionális kezelési tervezet felállítása
– hosszú távú kezelés felépítése haladó betegekkel
– manuális technikák alkalmazása a kezelésben
– a résztvevők gyakorlati tapasztalatok szerzése vezetett segítséggel

A tanfolyam tartalma:

– Schroth-féle diagnózis felállítás
– diagnosztikára épülő terápiás lépések összeállítása, komplex funkcionális kezelési mód
– diagnosztikai és terápiás hibaforrások, esetmegbeszélés
– manuálterápia és lágyrésztechnikák a scoliosis kezelésében
– stagnáló, illetve progrediáló esetek speciális terápiája, esetmegbeszélés
– páciensekkel történő gyakorlás több órán keresztül, a különböző diagnózisok megismerésével